広告

ダウンロードtàiliệuhoáhọc:Hidrocacbon、NhiênliệuHóahọc9

TổnghợplíthuyếtvàcácphươngphápgiảihóahữucơthườnggặptrongchươngtrìnhTrunghọccơsở。

Đangtìmkiếmphươngtrìnhbạnyêucầu..

ニュース人口のわずか5%が知っているだろう

広告

Hãy kéo xuウイ アジアン d ゾンビ アザゾゾ アモイ スト ア thシングスィ ク リンク ダウンロード tài li バイオ バイオ ゾア オア th<XNUMXxEXNUMX> thth<XNUMXxBB> <XNUMXxBB><XNUMXxBB> <XNUMXxXNUMX> th link th link th link


Hãychiasẽchobạnbènếunếutàiliệunàylàhữuíchnhé

Chiasẻquafacebook

Hoặcchiasẽlinktrựctiếp:

http://chemicalequationbalance.com/tai-lieu-hoa-hoc/hidrocacbon-nhien-lieu-hoa-hoc-9-1

Tàiliệuhóahọclớp9


広告

クリック <XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxEXNUMX> Download<XNUMXxXNUMX><XNUMXxXNUMX>トルクアモプレ ダウンロード tài liヨーク<XNUMXxBB><XNUMXxBB> <XNUMXxEXNUMX><XNUMXxXNUMX><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB> Download Download Download Download Download Download

(Bạnsẽđượcdẫntớitrangquảngcáovàhiểnthịtrongvòng15giây)
(Quảngcáosẽgiúpchúngmìnhgiữウェブサイトluônmiễnphíchotấtcảhọcsinh)
Cảmơncácbạnrấtnhiều^^!

Nエスアシンティ ダン トリチ

1BiênsoạnĐìnhThọHidrocacbon、NhiênliệuHóahọc9HIĐROCACBON。 NHIÊNLIỆUDạng1。 CACHベトコンthứcCAUタオCUA CACホップチャットHUU COLýthuyếtVAフオンPHAP GIAILýthuyếtできNHO - CACホップチャットHUU CO COcùngコングthứcPHAN TUnhưngCO CAUタオホアアドホックkhácnhau、ダンTOItínhチャットHOA HOCkhác nhauđượcgọilàcácchấtđồngphâncủanhau。 --AnkanlànhữnghidrocacbonnomạchhởcócôngthứcchungCnH2n+ 2(n≥1)。 --Xicloankanlàhidrocacbonkhôngno、mạchhởchứa1nốiđôiC=Ctrongphântử、cócôngthứcchunglàCnH2n(n≥2)。 -アンカディエン:làhidrocacbonmạchhở、chứa2nốiđôitrongphântử、cócôngthứcchunglàCnH2n-2(n≥3)。 --Ankinlàhidrocacbonmạchhở、chứamộtnốibaC≡Ctrongphântử、cócôngthứcchungCnH2n-2(n≥3)。 --Hidrocacbonthơm(aren)làloạihidrocacbontrongcôngthứcphântửcómộthaynhiềunhânbezen、đạidiệnchodãyđồngđẳng Phươngphápchung:Bước1:Tínhđộbấtbãohòa(sốliênkếtvàvòng)。 Bước2:Viếtcấutrúcmạchcacbon(khôngphânnhánh、cónhánh、vòng)vàđưaliênkếtbội(đôi、ba)vàomạchcacbon Bước3:Đưanhómchứcvàomạchcacbon(thôngthườngcácnhómchứcchứacacbonthườngđượcđưaluônvàomạ) Lưuýđếntrườnghợpkémbềnhoặckhôngtồntạicủanhómchức(vídụnhóm–OHkhôngbềnvàsẽb Bước4:ĐiềnsốHvàođểđảmbảođủhóatrịcủacácnguyêntố、sauđóxétđồngphânhì ChúývớicácbàitậptrắcnghiệmcóthểkhôngcầnđiềnsốnguyêntửH。 2ビエンĐìnhTHO Hidrocacbonソーン、Nhiên代わりHOAホック9♦XACđịnhDJOバットバオHOA CUAホップチャットHUU CO CxHyOzNtXvテオコングthức:CHU Y:-CôngthứctínhO TREN CHI AP糞CHOホップチャットCONG HOA TRI。 -CácnguyêntốhóatrịIInhưoxi、lưuhuỳnhkhôngảnhhưởngtớiđộbấtbãohòa。 BàitậpvậndụngBài1:HợpchấtC5H10cóbaonhiêuđồngphâncấutạocủaanken? Hướngdẫn:VìC5H10làankennênC5H10làmạchhở、có1liênkếtpi。 Có5đồngphânankencủaC5H10CH3-CH2-CH2-CH= CH2 CH3-CH2-CH = CH-CH3 CH3-CH2-C(CH3)= CH2 CH3-CH = C(CH3)-CH3 CH3-CH(CH3 )-CH =CH2Bài2:CóbaonhiêuđồngphâncấutạocócôngthứcphântửC6H14? Hướngdẫn:⇒Ankan⇒ChỉcóliênkếtđơnVậyC6H14chỉcó5đồngphâncấutạo。 3BiênsoạnĐìnhThọHidrocacbon、NhiênliệuHóahọc9CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3 CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3 CH3-CH (CH3)-CH(CH3)-CH3 CH3-C(CH3)2-CH2-CH3Bài3:Cóbaonhiêuđồngphânứngvớicôngthứcphântửc4H10Hướngdẫnc4H10Hướngdẫnc2HXNUMXHướngdẫn:⇒Ankan⇒ XNUMXđồngphân。 CH3-CH2-CH2-CH3 CH3-CH(CH3)-CH3 Dạng 2. CáchgọitêncáchợpchấthữucơLýthuyếtvàPhươngphápgiải1。 Têngọithôngthường。 Khongのトゥアンテオ・クイTAC khoaアドホック奈央、国営百貨店xuất飛燕TừXUA VAバットnguồnTừグエン代わりHOAC十ニャチャンBAC HOCティム・ソラ、HOAC MOT DJIAđiểmNAO DJO trongtínhチャットCUAホップチャットDJO。 Vídụ:Axit fomic(axitkiến); オレフィン(khídầu); axit axetic(axitgiấm);…2。 Danh PHAPホップLýGOIテオホップチャットđơnジャンニャット、CACホップチャットkhácđượcXEMLàダンxuấtCUAチョン、O DJOグエンTU Hđược持ち運びにくいザバンCAC GOC HUU CO。 Vídụ:CH3-OH:rượumetylic(カクビノール)CH3-CH2-OH:rượuetylic(メチルカクビノール)4BiênsoạnĐìnhThọHidrocacbon、NhiênliệuHóahệ Danhphápquốctế:GọitheoquyướccủaLiênđoànquốctếhoáhọclýthuyếtvàứngdụng(IUPAC)。 a)DựavàobộkhungCxuấtpháttừcáchiđrocacbonnomạchthẳng。 *Cáchợpchấtcùngloại(cùngdãyđồngđẳng)、cùngnhómchứcthìcóđuôigiốngnhau。 -Hiđrocacbonno(ankan)cóđuôian:Vídụ:CH3 – CH2 – CH3:propan-Hiđrocacboncónốiđôi(anken)cóđuôien:Vídụ:CH2 = CH – CH3:propen-Hiđro cóđuôiin:Vídụ:HC≡C– CH3:propin-Hợpchấtanđehitcóđuôial:Vídụ:CH3 – CH2-CHO:propanal-Hợpchấtrượucóđu :プロパノール-Hợpchấtaxithữucơcóđuôioic:Vídụ:CH3 – CH2-COOH:プロパン。 -Hợpchấtxetoncóđuôion:Vídụ:CH3 – CHO – CH2 – CH3:but – 2-on *Đểchỉsốnguyêntửcacboncótrongmạchchính、ngườ tửCPhầnnền1meta5BiênsoạnĐìnhThọHidrocacbon、NhiênliệuHóahọc9eta2プロパ3ブタ4ペンタ5ヘキサ6ヘプタ7オクタ8ノナ9デカ………………………。 ............................. b)Nhómthế。 Cầnchúýrằng、tronghoáhữucơ、tấtcảnhữngnguyêntửkháchiđro(nhưCl、Br、…)hoặcnhómnguyêntử(như– NO2 đềuđượccoilànhómthế。 c)CácbướcgọitênhợpchấthữucơphứctạpBước1:ChọnmạchCchính。 DJOLàマッハC DAIニャットのHOAcそれCnhưngチュアNOIđôi、NOI BA、nhómTHE、nhómchức、...Bước2:ĐánhSO THU TU CACグエンTU C(バングCHU SO A RAP)trongマッハchínhxuấtファットTừPHIA GAN nhómchức、nốiđôi、nốiba、nhómthế、mạchnhánh。 *Quytắcđánhsố:Ưutiênđánhsốlầnlượttheothứtự:Nhómchức→nốiđôiba→mạchnhánh。 6BiênsoạnĐìnhThọHidrocacbon、NhiênliệuHóahọc9*Đốivớihợpchấttạpchứcthìưutiềnlần Bước3:XácđịnhcácnhómthếvàvịtrícủachúngtrênmạchCchính。 Bước4:Gọitên。 +TrướctiêngọitêncácnhómthếvàvịtrícủachúngtrênmạchCchính、cuốicùnggọitênhợpchấtvớim +Nếucónhiềunhómthếgiốngnhauthìgộpchúnglạivàthêmtừđi(2)、tri(3)、tetra(4)、penta(5)、…+Theoquytắc:Consố trướctêngọicủanó、consốchỉvịtrínốiđôi、nốibavànhómchức(ởmạchCchính)đặtởphía BàitậpvậndụngBài1:Viếtcôngthứccấutạocủahợpchấtcótênsauđây:1、1、2、2 –tetracloetanHướngdẫn có2clothếởcácvịtrí4、1、1、2)DođóCTCTlà:CHCl2-CHCl2Bài2:Chocôngthứccấutạosau、hỏihợpchấtnàytênlàgì? CH2 = CH-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-CH3Hướngdẫn:Taxácđịnhmạchchínhcó6CCTCTnàymạchhở、có1liênkết― =‖、cònlẖ trínốiđôiởCđầutiên。 Hợpchấtnàycó2nhóm–CH3ởnhánh、ởvịtríCsố3vàsố4。 Vậytêngọicủahợpchấtnàylà:3、4 – dimetylhex – 1 –en。 7BiênsoạnĐìnhThọHidrocacbon、NhiênliệuHóahọc9Dạng3。 BàitậpgọitêncáchợpchấthữucơBài1:AnkanXcócôngthứccấutạo:TêngọicủaXlàA。 2-イソプロピルブタンB。 3-イソプロピルブタンC。 2,3-đimetylpentanD。 3,4—đimetylpentanBài2:HợpchấtCH3CH(CH3)CH(CH3)CH =CH2cótêngọilàA。 3,4—đimetylpent—1—enB。 2,3—đimetylpent—4—enC。 3,4—đimetylpent—2—enD。 2,3—đimetylpent—1—enBài3:Trườnghợpnàosauđâycócôngthứccấutạokhôngđúngvớitêngọiđãcho? 8BiênsoạnĐìnhThọHidrocacbon、NhiênliệuHóahọc9Bài4:HợpchấthữucơXcócôngthứcC4H9Br。 ĐunhỗnhợpgồmX、KOHvàancoletylicthấychỉtạorabut—1—en。 TêngọicủaXlàA。 1-ブロモブタンB。 2-ブロモブタンC。 1-ブロム-2-メチルプロパンD。 2—ブロム—2—メチルプロパンバイ5:HợpchấthữucơXcócôngthứccấutạo:CH2 = CHOCOCH3。 TêngọicủaXlàA。 アクリル酸メチルB。 酢酸ビニルC。 ビニールフォームD。 anlylfomatBài6:TênthaythếcủachấtcócấutạoCH3CHClCH3làA。 2-クロプロパンB。 プロピルクロルアC。 プロピルクロルアD。 2-clopropanBài7:TêngọicủachấtcóCTCTdướilà:A。 2-エチル-3-メチルブタン。 B. 3-エチル-2-メチルブタン。 C. 2,3-đimetylpentan。 D. 2,3-ジメチルブタン。 Bài8:TêngọicủachấthữucơXcóCTCT:A。 2-メチル-2,4-đietylhexan9BiênsoạnĐìnhThọHidrocacbon、NhiênliệuHóahọc9C。 3,3,5-トリメチルヘプタンB。 2,4-đietyl-2-metylhexanD。 3-エチル-5,5-đimetylheptanBài9:Trongcácchấtdướiđây、chấtnàođượcgọitênlàđivinyl? A. CH2 = C = CH-CH3B。 CH2 = CH-CH = CH2C。 CH2-CH-CH2 -CH = CH2D。 CH2 = CH-CH =CH-CH3Bài10:Chấtdướicótêngọilà? A. 2,2-đimetylbut-1-inB。 2,2-đimeylbut-3-inC。 3,3-đimeylbut-1-inD。 3,3-đimeylbut-2-inĐápánvàhướngdẫngiải1。 C 2。 A 3。 D4。 A 5。 B6。 A 7。 C 8。 C 9。 B 10。 CBài1:VẽlạicôngthứccấutạocủaankanXlà:VậyankanXcótêngọilà:2,3—đimetylpentan⇒ChọnC。 10BiênsoạnĐìnhThọHidrocacbon、NhiênliệuHóahọc9Bài2:Hợpchấttrongbàicóliênkếtđôi⇒Làanken⇒Ccóliênk Têngọilà:3,4—đimetylpent—1—en⇒ChọnA。 Bài3:TrườnghợpDlàtênkhôngđúngvớitêngọi、têngọicủahợpchấtởđápánDphảilà:3,3 –đ ⇒ChọnD。 Bài4:Vìchỉtạora1sảnphẩmlàbut– 1 –ennênhợpchấtXphảicónhómthế-Brởđầumạch⇒Têngọicọ ⇒ChọnA。 Bài5:TacógốcCH2=CH-gọilàビニール、nhómCH3COO-gọilàaxetat⇒TêngọicủaXCH3COOCH=CH2làビニールaxetat。 ⇒ChọnB。 Bài6:Tathấynhómthế-ClởvịtríCsố2。 ⇒TêngọicủaCH3CHClCH3là:2 –クロプロパン。 Tênthaythếcầnviếtliềnkhôngcách。 ⇒ChọnA。 Bài7:Vẽlạicôngthứccấutạocủahợpchất:Vậytêngọicủahợpchấtlà:2、3 –ddimetylpentan。 ⇒ChọnC。 Bài8:VẽlạicôngthứccấutạocủahợpchấthữucơXlà:11BiênsoạnĐìnhThọHidrocacbon、NhiênliệuHó ⇒ChọnC。 Bài9:VìCH2=CH-làビニルnênCH2= CH-CH =CH2làđivinyl。 ⇒ChọnB。 Bài10:Hợpchấtcóliênkếtbaởđầumạch⇒ankin⇒Têngọilà:3,3 –đimetylbut– 1 –in。

Các tài li症状

Tàiliệuhóahọclớp9

ChuyênđềPhikimHóahọc9
Cácloạihợpchấtvôcơ
Tổnghợpcácbàitậpchương5Hóahọc9
CâuhỏitrắcnghiệmHóahọc9
Phươngphápnhậnbiếtchấthữucơ
Hidrocacbon、NhiênliệuHóahọc9
Màusắccácchấthóahọc
Bài tãop chuyên クライオエステ – Lipit trong các CMS アオナ thi thi オプスィ Hそうなアウェーc – Cao マレーシアの職業大学<XNUMXxAXNUMX>ng<XNUMXxAXNUMX> H H H H H
16 Pháp Và Kč<XNUMXxAXNUMX><XNUMXxAXNUMX><XNUMXxAXNUMX><XNUMXxAXNUMX>Thu<XNUMXxAXNUMX>ThuThu<XNUMXxAXNUMX><XNUMXxAXNUMX><XNUMXxAXNUMX><XNUMXxAXNUMX><XNUMXxAXNUMX><XNUMXxAXNUMX><XNUMXxAXNUMX>
Chuyên <XNUMXxCXNUMX><XNUMXxXNUMX><XNUMXxXNUMX><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB> S<XNUMXxBB> – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
広告
Tài liiiiぞうあつりゅう chuyên <XNUMXxCXNUMX><XNUMXxXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxEXNUMX>dra<XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB>
Chuyên chuyên 那<XNUMXxXNUMX><XNUMXxXNUMX><XNUMXxXNUMX>羅動物 Amin – Amino Axit – Peptit.
Bài kiジョアストム トラ l l<XNUMXxCXNUMX><XNUMXxBD><XNUMXxBD><XNUMXxBD>th thuyディレクト t<XNUMXxEXNUMX><XNUMXxBB> h h<XNUMXxEXNUMX>ngh<XNUMXxEXNUMX><XNUMXxAXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxAXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxAXNUMX><XNUMXxAXNUMX><XNUMXxBB><XNUMXxBB> Est Est Est Est Est Est
L<XNUMXxBD><XNUMXxBD> Thuy<XNUMXxEXNUMX><XNUMXxBA><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxBF><XNUMXxBF>à<XNUMXxBF><XNUMXxBF>à<XNUMXxBF><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxBF><XNUMXxBF> Bà<XNUMXxBF> V Và V<XNUMXxAD> V<XNUMXxAD> V V<XNUMXxAD>à<XNUMXxAD><XNUMXxAD><XNUMXxAD><XNUMXxAD><XNUMXxAD><XNUMXxAD><XNUMXxAD><XNUMXxAD><XNUMXxAD><XNUMXxAD><XNUMXxAD><XNUMXxAD><XNUMXxAD><XNUMXxAD><XNUMXxAD>
Giúp Trí Nhビルア チュウゾウアイ フィオクン レジデンス アモーン Hóa H
Chuyên <XNUMXxCXNUMX><XNUMXxXNUMX><XNUMXxBB><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBF><XNUMXxBF><XNUMXxBF><XNUMXxBF><XNUMXxBF><XNUMXxBF><XNUMXxBF><XNUMXxBF><XNUMXxBF><XNUMXxBF><XNUMXxBF><XNUMXxBF><XNUMXxBF><XNUMXxBF><XNUMXxBF><XNUMXxBF><XNUMXxBF><XNUMXxBF>
Chuyên プエ異性体 クォーロ thuウォーク アオ マオ シュロウ thuビア
Công thSiO アロウ tính sSQL アオ ロウ フォン
Pháp viiiu ワット コーング th アオロク cエスワウ トゥース
Chuyên <XNUMXxCXNUMX><XNUMXxXNUMX><XNUMXxXNUMX><XNUMXxXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxAD><XNUMXxAD><XNUMXxAD><XNUMXxAD><XNUMXxAD><XNUMXxAD>
Chuyên とは
Chuyên とは エレクトリック エスリーク アモライ エウゾウト ハロゲン - フェノール - アンコール
L THUYィスクアオT POLIME, VヴィスクワッチT LIシアアノウ POLIME
Lí thuyエスワワット <XNUMXxBF><XNUMXxXNUMX><XNUMXxXNUMX><XNUMXxXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxXNUMX><XNUMXxXNUMX><XNUMXxBB><XNUMXxXNUMX><XNUMXxXNUMX>ph
Bài tビアワックp ´<XNUMXxXNUMX>i<XNUMXxEXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxEXNUMX>象伝 phân
Lí thuyuset andehit - ケトン - cacboxylic
Chuyênđềphươngtrìnhphảnứng
Bài t<XNUMXxEXNUMX><XNUMXxBA><XNUMXxAD><XNUMXxBA>chu<XNUMXxAD>chu<XNUMXxEXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBXNUMX><XNUMXxBXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX>
50 bài toán cCIA アオク khó vàhay v バイ アモ エステ
<2021xC657><XNUMXxXNUMX><XNUMXxXNUMX><XNUMXxXNUMX><XNUMXxXNUMX>ááp <XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB>THTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTH THPT QG XNUMX
<2021xC485><XNUMXxXNUMX><XNUMXxXNUMX><XNUMXxXNUMX><XNUMXxXNUMX>ááp <XNUMXxCXNUMX><XNUMXxCXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBB>THTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTH THPT QG XNUMX

収入フォーム広告は、最高品質のコンテンツを維持するのに役立ちます なぜ広告を掲載する必要があるのですか? :D

ウェブサイトをサポートしたくない(閉じる)-:(